Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska Banka

IBAN i novi formati datoteka

Slijedom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, uvedene se važne promjene u domaćem platnom prometu. Naime, od 1.6.2013. uvedeni su računi u IBAN konstrukciji kod provođenja svih platnih transakcija:

  • usporedno sa HUB-1 i HUB 1-1 obrascima u upotrebu su uvedeni IBAN obrasci HUB3/HUB3A
  • uvedeni su novi formati datoteka za skupna plaćanja
  • uveden je i novi format datoteke za izvadak po transakcijskom računu

Ukoliko još niste prešli na nove formate te prilagodili vlastite sustave, u nastavku pronađite specifikacije spomenutih formata datoteka...