Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

IBAN i novi formati datoteka

Slijedom usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, uvedene se važne promjene u domaćem platnom prometu. Naime, od 1.6.2013. uvedeni su računi u IBAN konstrukciji kod provođenja svih platnih transakcija:

  • usporedno sa HUB-1 i HUB 1-1 obrascima u upotrebu su uvedeni IBAN obrasci HUB3/HUB3A
  • uvedeni su novi formati datoteka za skupna plaćanja
  • uveden je i novi format datoteke za izvadak po transakcijskom računu

Ukoliko još niste prešli na nove formate te prilagodili vlastite sustave, u nastavku pronađite specifikacije spomenutih formata datoteka...

HUB3 Univerzalni naloga za plaćanje

Molimo sve korisnike naloga za plaćanje da umjesto predaje naloga u papirnatom obliku koriste isključivo novi elektronički HUB3 obrazac dostupan na ovoj web-stranici.