Prijava
Splitska banka OTP Group

Želite li iznos za prodanu robu, koji vaš kupac plaća na rate, dobiti odjednom, nudimo vam mogućnost diskonta slipova. Za ovo je potrebno imati naše EFT POS uređaje, a kupac mora kupiti robu VISA ili MasterCard karticama u izdanju Splitske banke.