Prijava
Splitska banka OTP Group

Računi za obavljanje platnog prometa su transakcijski računi na kojima se evidentiraju novčani primici, novčani izdaci i saldo.

Uz Zahtjev za otvaranje računa potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju predviđenu Zakonom te odlukom/aktom banke.