Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Bezgotovinski platni promet

Posjedujemo tradiciju, znanje te razgranatu mrežu banaka u svijetu s kojima imamo korespondentne odnose, te smo uključeni u korištenje svih sustava plaćanja u zemljama članicama Europske unije (EBA, TARGET).

Možemo vam pružiti:

  • brzo, točno i sigurno izvršavanje platnih naloga
  • brzu i automatiziranu dostavu obavijesti o izvršenim transakcijama
  • korištenje usluga bankarstva izvan poslovnice
  • pristupačne i konkurentne tarife naknada
  • pogodnosti u izvršavanju platnih naloga u EUR valuti korisnicima plaćanja u zemljama EU

SEPA KREDITNI TRANSFER

Ovim vas putem obavještavamo o uključenju Splitske banke u Registar sudionika Sepa kreditnog transfera, što je potvrđeno Objavom Europskog platnog vijeća 13. lipnja 2014. Datum dostupnosti Splitske banke za kreditne transfere koje zadaje platitelj iz bilo koje države članice u skladu s člankom 3. Uredbe EU br. 260/2012 jest 07. srpnja 2014. godine.

Nalozi za plaćanje
Nalozi za naplatu
Nalozi - ostalo
IBAN - međunarodni broj bankovnog računa

Gotovinski platni promet

Naplate i plaćanja u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima u Republici Hrvatskoj regulirane su zakonom o platnom prometu i pripadajućim odlukama Hrvatske narodne banke.

Kod uplate efektivnog stranog novca obvezno je postupanje prema odredbama Upute o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca radi otkrivanja sumnjivih transakcija kojima se prikriva pravi izvor novca i imovine, ili prava za koje postoji sumnja da su pribavljena na nezakoniti način u zemlji ili inozemstvu, te poduzimati i druge radnje od značaja za razvoj preventivnog sustava u sprječavanju pranja novca.

Promet stranom gotovinom i čekovima
Promet gotovinom u kunama
Isplata efektivnog stranog novca