Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Kroz svoju razgranatu mrežu poslovnica i centara za poslovne klijente nerezidentima nudimo inovativne proizvode stvorene po njihovoj mjeri.

Ugovorom sklopljenim s klijentima nerezidentima, Banka pruža usluge:

 • otvaranje kunskih i deviznih nerezidentnih računa
 • otvaranje računa oročenih štednih uloga (depozita)
 • realizacija plaćanja i prijenosa bezgotovinskih transakcija
 • polaganje i podizanje gotovine u skladu s deviznim propisima
 • izrada Izvještaja o prometu i stanju na računu
 • izdavanje VISA Business Electron kartice
 • poslovi Odjela prodaje sektora Riznice
 • obračun i pripis kamata za zatvaranje nerezidentnog računa

Otvaranje i vođenje nerezidentnih poslovnih računa

Nerezidentni račun mogu otvoriti

 • strane pravne osobe
 • strana diplomatska i konzularna predstavništva
 • međunarodne misije
 • predstavništva stranih pravnih osoba
 • strane udruge

Pravo raspolaganja na nerezidentnom računu

 • nerezident koji nije fizička osoba može opunomoćiti rezidenta za raspolaganje sredstvima na svom računu, a nerezidenta samo ako je zaposlen kod tog nerezidenta u inozemstvu ili o organizacijskom dijelu tog nerezidenta u Republici Hrvatskoj
  • opunomoćenik može obavljati transakcije u ime i za račun nerezidenta u skladu s deviznim propisima, pri čemu ne može imati veća prava od vlasnika računa
  • na punomoći za raspolaganje sredstvima na računu potpis zakonskog zastupnika odgovorne osobe mora ovjeriti domaće ili strano mjerodavno tijelo ili korespondentna banka, osim ako zakonski zastupnik ili odgovorna osoba osobno deponira potpis u Banci. Iznimno, ne može se prihvatiti ovjera potpisa mjerodavnog tijela ili korespondentne banke iz zemlje koja se nalazi na popisu zemalja navedenih kao off-shore ili nekooperativne jurisdikcije.

Domaći bezgotovinski platni promet
Inozemni bezgotovinski platni promet