Prijava
Splitska Banka

3-D program sigurne internetske kupnje

Program za sigurnu internetsku kupnju baziran je na 3-D Secure (Three Domain Secure) modelu pomoću kojeg se svaki korisnik Visa kartice autentificira svom izdavatelju kartice i samim time potvrđuje svoje sudjelovanje u procesu online kupovine. Internetska prodajna mjesta koja podržavaju Verified by Visa Standard prepoznatljiva su po svom logotipu:
Visa

Kako biste svoju internetsku kupnju učinili sigurnom, Splitska banka je svojim klijentima omogućila besplatnu 3-D Secure uslugu.
Za korištenje ove usluge potrebno je samo aktivirati uslugu na ovoj web-stranici Banke.
Prilikom svake sljedeće internetske kupovine, potvrdite identitet banci pomoću svoga PIN-a te jednokratne zaporke zaprimljene kroz SMS (ekvivalenti autorizacije PIN-om). Time ste zaštićeni od neautorizirane upotrebe kartica na internetu. Internetsko prodajno mjesto nema uvid u podatke koji se razmjenjuju.

Uputa

Uvjeti korištenja

Aktivirajte 3-D program


Koraci u sigurnoj internetskoj kupnji:

  • Klijent započinje uobičajeni proces internetske kupnje te unosi tražene podatke za plaćanje karticom na internetu
  • Internetsko prodajno mjesto se automatski povezuje s Bankom – provjera aktivacije Verified by VISA usluge
  • Ako je kartica aktivirana, na zaslonu klijenta pojavljuje se prozor s detaljima o transakciji i osobnom porukom te zahtjevom za unosom PIN-a i jednokratne zaporke
  • Ako su uneseni podaci ispravni, klijent dobije poruku o uspješnoj autentikaciji te se preusmjerava na internetsko prodajno mjesto koje nastavlja sa standardnom obradom transakcije tako da u Banku šalje autorizacijski upit o statusu kartice i raspoloživom stanju na računu
  • Ovisno o statusu provjere, Banka odobrava ili odbija transakciju
  • Aktivacijom jedne kartice aktivira se 3-D sigurnosni standard za sve kartice klijenta Splitske banke d.d., a PIN koji je definiran prilikom aktivacije  vrijedi za sve kartice klijenta koje su vezane uz njegov OIB