Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Odgovarajući na zahtjeve i potrebe hrvatskih izvoznika, Banka u svojoj ponudi nudi i otkup potraživanja na temelju dokumentarnog akreditiva s odgođenim plaćanjem. Drugi naziv za ovu vrstu otkupa potraživanja je forfeiting.
Forfeiting je otkup dužničkih instrumenata i potraživanja - bez prava regresa. Potraživanja koja se otkupljuju moraju biti neopoziva, bezuvjetna i prenosiva.
Otkupitelj potraživanja (forfeiter) otkupljuje potraživanja u 100%-tnom iznosu, umanjena za diskont i ugovorenu naknadu.

Kome je namijenjen?

Pravnim osobama koje imaju nepodmirena potraživanja prema inozemnim kupcima.

Kupci

  • zaštita od rizika zemlje, od rizika plaćanja te rizika promjene tečaja
  • unovčavanje potraživanja koja dospijevaju u dužem vremenskom periodu
  • ubrzavanje novčanog toka što omogućuje daljnji rast prodaje
  • poboljšanje pokazatelja likvidnosti, financijske stabilnosti i zaduženosti

Važno!

Možemo otkupiti samo one dokumentarne akreditive s odgođenim plaćanjem koji su domicilirani (naplativi) u Splitskoj banci.