Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska Banka Societe Generale Group

Želite li ubrzati novčani tok poduzeća tj. potraživanja prema kupcima pretvoriti u novac (gotovinu), savjetujemo vam da odaberete našu uslugu faktoringa. Radi se o specifičnoj financijskoj usluzi pri kojoj nam prodajete svoja potraživanja tj. neosiguranu i u pravilu kratkoročnu imovinu. Osim otkupa domaćih potraživanja, nudimo vam i osiguranje inozemnih potraživanja i otkup potraživanja prema inozemnim kupcima bez regresa. Banka je članica međunarodne faktoring organizacije FCI (Factor Chain International) te izvoznicima pruža uslugu međunarodnog faktoringa (uvozni i izvozni faktoring) u 72 zemlje širom svijeta, po pravilima i standardima međunarodnog faktoringa.

Kome je namijenjen?

Pravnim osobama koje na temelju isporučenih roba ili usluga imaju nepodmirena potraživanja prema kupcima.

Prednosti

  • brz i jednostavan način financiranja operativnog poslovanja
  • poboljšanje likvidnosti i ubrzanje novčanog toka
  • poboljšanje kreditne sposobnosti i boniteta (kod faktoringa bez regresa)
  • smanjenje rizika naplate (kod faktoringa bez regresa)
  • konkurentniji uvjeti prodaje jer prijenosom potraživanja na Faktora omogućavate kreditiranje kupaca bez dodatnih jamstava

Ostale značajke

  • faktoring je financiranje na bazi fakture što znači da se avansno tj. prije dospijeća isplaćuje veći iznos ili cijeli iznos fakture (70%-100%), umanjen za iznos kamate i naknade (ili samo naknade, a kamata se obračuna i naplati po naplati fakture).
  • nakon što faktura bude u cijelosti plaćena od Dužnika, Faktor (Banka) isplaćuje Vjerovniku preostali iznos fakture, umanjen za iznos kamate (ukoliko nije kamata već obračunata i naplaćena kod isplate avansa) te za eventualne naknadne troškove.

Vrste faktoringa:

DOMAĆI FAKTORING

Dobavljački faktoring

S dužnikom ugovaramo Okvirni ugovor o dobavljačkom faktoringu u kojem se obvezujemo otkupiti sva potraživanja dužnikovih dobavljača.

Selektivni faktoring s pravom regresa

Ova vrsta faktoringa omogućuje poduzeću, prodavatelju, otkup potraživanja prema odobrenim (selektiranim) dužnicima od strane Banke.

Pojedinačni otkup faktura (diskont faktura) s pravom regresa

Banka kontinuirano prati kretanja na tržištu i obavlja potrebne analize poslovnih subjekata, stoga pojedinačniotkup faktura možete ugovoriti brzo i bez dodatnih procedura.

MEĐUNARODNI FAKTORING

Usluga međunarodnog faktoringa najviše se koristi kao alternativa ostalim metodama osiguranja i/ili financiranja izvoza (npr. dokumentarni akreditiv, platežna garancija, osiguranje izvoza, kratkoročni krediti za likvidnost i sl.).

Izvozni faktoring

Izvozni faktoring namijenjen je poduzećima koja svoju robu i usluge prodaju na inozemnim tržištima.

Uvozni faktoring

U slučaju uvoznog faktoringa, obavljamo uslugu naplate potraživanja od hrvatskog poduzeća – uvoznika te osiguravamo naplatu potraživanja koje inozemni dobavljač ima prema uvozniku.
Više…

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj oblik financiranja kontaktirajte nas već danas!