Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava

Krediti u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB-om)

Kreditna linija u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) namijenjena je financiranju investicijskih projekata čiji troškovi ne prelaze 25 milijuna EUR te financiranju potreba naših klijenata za trajnim obrtnim sredstvima. EIB je financijska institucija Europske unije (EU) sa sjedištem u Luksemburgu, čija je glavna uloga osiguranje sredstava za kapitalne investicije vezane za razvoj i integraciju EU.

Prihvatljivi krajnji korisnici kredita su:

 • mala i srednja poduzeća s do 250 zaposlenih (SME)
 • srednje kapitalizirana MIDCAP poduzeća s min. 250 do 3000 zaposlenih
 • subjekti javnog sektora – definirani kao Država, regionalne i lokalne vlasti, tijela uređena javnim pravom, udruge koje je formirala jedna ili više takvih vlasti ili jedno ili više tijela uređenih javnim pravom
 • subjekti privatnog sektora tj. poduzeća u privatnom vlasništvu s više od 3000 zaposlenika na konsolidiranoj osnovi

 

Osnovni uvjeti kreditiranja:

 • valuta kredita: EUR (devizni ili uz valutnu klauzulu vezanu za EUR)
 • max. iznos kredita: 12,5 milijuna EUR -a
 • min. ročnost: 2 godine
 • namjena:
  • financiranje investicija prihvatljivih krajnjih korisnika kredita (svih kategorija)
  • financiranje trajnih obrtnih sredstava SME i MIDCAP poduzeća

 

Prednosti za poduzetnike:

 • povoljnije kamatne stope u odnosu na komercijalne, zahvaljujući podršci EIB-a
 • mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope