Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Dugoročni krediti imaju rok povrata veći od godinu dana, a mogu biti kunski, devizni te kunski s valutnom klauzulom.

Proizvodi dugoročnog financiranja su:

  • investicijsko financiranje
  • financiranje osnovnih sredstava 
  • kreditni programi s poticajima ministarstva i jedinica lokalne samouprave
  • financiranje trajnih obrtnih sredstava
  • financiranje proizvodnje
  • sindicirani krediti
  • ostala dugoročna ulaganja