Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

EU fondovi predstavljaju priliku za poduzetnike na tri različita načina:

  1. Poduzetnici mogu predlagati vlastite projekte za financiranje iz različitih programa dodjele bespovratnih sredstava ili grantova, financiranih iz EU fondova u Hrvatskoj, ili na europskoj razini, npr. kod različitih programa Unije;
  2. Poduzetnici se mogu javljati na javna natjecanja kao izvođači radova, pružatelji usluga ili dobavljači roba za projekte koji se već financiraju iz fondova i programa EU;
  3. Kada i ako Hrvatska uspostavi mehanizme za korištenje EU fondova kao financijskih instrumenata, kao što su npr. zajmovi, venture capital ili garancije, poduzetnici će imati brži i lakši pristup kapitalu. Model korištenja osmišljavaju nadležna tijela državne uprave, a sredstva se kanaliziraju kroz javne ili poslovne banke ili druge financijske agencije (u Hrvatskoj takvi mehanizmi su tek u pripremi, prema najavama mogu se očekivati najvjerojatnije tek 2016. godine.)