Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Europska unija od svog osnutka podupire važne politike zajedničkim financijskim instrumentima, odnosno fondovima.

Od 1. srpnja 2013., odnosno ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju,dostupnost sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova omogućava hrvatskom gospodarstvu, županijama, gradovima i općinama financiranje različitih projekata u cilju što brže prilagodbe Europskoj uniji i povećanju konkurentske sposobnosti.

Ključni fondovi EU za zemlje članice, pa tako i za Hrvatsku su sljedeći:

  1. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR – eng. European Regional Development Fund, ERDF) namijenjen je jačanju ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Većim dijelom je usmjeren na infrastrukturne investicije, kako javne, tako i proizvodne investicije koje doprinose otvaranju novih radnih mjesta. Podržava regionalni i lokalni razvoj, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, istraživanja i inovacija i regionalne konkurentnosti općenito. Podupire i programe teritorijalne (prekogranične, transnacionalne) suradnje europskih regija.
  2. Europski socijalni fond (ESF – eng. European Social Fund, ESF) namijenjen je jačanju socijalne kohezije, odnosno smanjivanja razlika u životnom standardu između različitih država i regija te društvenih skupina unutar EU. Prije svega se definira kao instrument europske politike zapošljavanja, pa podupire mjere koje se odnose na povećanje zapošljivosti,
  3. Kohezijski fond (KF – Cohesion Fund, CF) – namijenjen je državama članicama s BDP-om ispod 90% europskog prosjeka, a usmjeren jačanju gospodarske i socijalne kohezije u dvama područjima koja zahtijevaju velike javne infrastrukturne investicije: prometu i zaštiti okoliša. Podupire strateške investicije u zaštitu okoliša usmjerene usklađivanju s EU standardima i povećanju energetske učinkovitosti te one usmjerene na razvoj transeuropskih prometnih mreža i prelazak na čiste oblike transporta.
  4. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFR – eng. European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) financijski je instrument europske zajedničke poljoprivredne politike koja od osamdesetih stavlja sve snažniji naglasak na ruralni razvoj. Podupire modernizaciju i razvoj poljoprivrednih gospodarstava, strateško planiranje lokalnog razvoja ruralnih sredina (tzv. LEADER pristup), usavršavanje i obrazovanje poljoprivrednika, diversifikaciju gospodarskih aktivnosti u ruralnim sredinama i sl.
  5. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR – eng. European Maritime and Fisheries Fund, EMFF) novi je europski fond koji se prvi puta uvodi u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Podupirat će prijelaz ribara na održivo ribarenje te razvoj priobalnih zajednica i diversifikaciju njihovih ekonomskih aktivnosti. Podupirat će projekte koji stvaraju nova radna mjesta i jačaju kvalitetu života na europskim obalama.

Više o fondovima EU saznajte na www.strukturnifondovi.hr, na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (www.mrrfeu.hr), te na stranicama Europske komisije posvećenima regionalnoj politici (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm).

U usvojenom financijskom razdoblju 2014. – 2020. alokacija sredstava po fondovima za korisnike u Republici Hrvatskoj je:

Europski fond za regionalni razvoj € 4.321.499.588
Kohezijski fond € 2.559.545.971
Europski socijalni fond € 1.516.033.073
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj € 2.026.225.500
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo € 252.643.138
TOTAL € 10.675.944.270