Prijava
Splitska banka OTP Group

Splitska banka sa svojim stručnim timom, dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom zauzima vodeće mjesto na području Republike Hrvatske u pružanju usluga s vrijednosnim papirima.

Široka paleta usluga u našoj ponudi prati visoke europske standarde, u skladu je sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske kao i regulativom EU, te omogućuje udovoljavanje sofisticiranim potrebama različitih kategorija klijenata. Ta iznimna kvaliteta usluga Banke potvrđena je u godišnjim natječajima renomiranih magazina vodećih svjetskih publikacija na području skrbničke industrije kao što su "Global Custodian" i „Global Investor“, gdje je Splitska banka, prema glasovima svojih klijenata, već niz godina zaredom ocijenjena kao jedna od vodećih banaka skrbnika u Republici Hrvatskoj, dok je prema izboru stručnog žirija magazina „Global Finance“ izabrana kao najbolji svjetski podskrbnik za hrvatsko tržište.

Osnovne usluge skrbništva

 • pohrana i namira financijskih instrumenata

 • naplata prihoda od vrijednosnih papira

 • korporativne akcije

 • izvještavanje o portfelju

Dodatne usluge skrbništva

 • usluge zastupanja na glavnim skupštinama društava

 • izvještavanje o tržištu

 • nadgledanje usklađenosti s važećim propisima

 • aktivno upravljanje novčanim sredstvima klijenata

 • aktivnosti vezane uz povrat poreza

 • mjerenje učinkovitosti

Depozitar

 • pohrana i/ili evidencija zasebne imovine fonda

 • kontinuirano praćenje novčanih tokova fonda

 • namira financijskih instrumenata iz zasebne imovine fonda

 • vođenje računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine fonda sukladno zakonskim propisima

 • provjera izdavanja, otkupa i isplata udjela, sukladno zakonskim propisima i prospektom fonda

 • kontrolu da li se imovina fonda ulaže u skladu s važećim propisima

 • potvrđivanje da je izračun neto vrijednosti imovine fonda te cijena udjela u fondu obavljen u skladu s važećim propisima

 • izvještavanje regulatora

 • izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda ako su isti u skladu s važećim propisima

 • korporativne akcije vezane za imovinu fonda

 • naplata prihoda i drugih prava dospjelih u korist fonda, a koji proizlaze iz njegove imovine

 • prijavljivanje regulatoru svako ozbiljnije ili teže kršenje važećih propisa

 • ostale aktivnosti definirane regulativom koja pokriva obavljanje poslova depozitara

Kontakt

Splitska banka d.d. 

Odjel usluga s vrijednosnim papirima

Adresa: Ulica grada Vukovara 284, Zagreb

e-mail: [email protected]