Prijava
Splitska banka OTP Group

OBAVIJEST ZA KLIJENTE

 Od 1. siječnja 2018. u Republici Hrvatskoj se primjenjuje PRIIP regulativa kojom se uvode jedinstvena pravila o obliku i sadržaju Dokumenata s ključnim informacijama za male ulagatelje (skraćeno „KID“). Upotrebom KID-ova u EU se uvodi zajednički standard za utvrđivanje informacija za male ulagatelje za upakirane investicijske proizvode i investicijske osigurateljne proizvode, (skraćeno „PRIIP“).

Cilj ove regulative je poboljšanje zaštite malih ulagatelja jer im omogućuje razumijevanje i uspoređivanje ključnih obilježja, rizika i potencijalne buduće uspješnosti PRIIP-ova te troškova koji su s njima povezani. Zahvaljujući tomu, mali ulagatelj će moći donijeti informirane odluke o ulaganju.

 Sukladno PRIIP regulativi, Splitska banka d.d. u obvezi je objavljivati Dokumente s ključnim informacijama (KID), te na ovoj stranici možete pronaći KID-ove prema vrstama PRIIP proizvoda koje Splitska banka izdaje i distribuira. Dokumenti s ključnim informacijama vezani za izvedenice koje Splitska banka d.d. ugovara s malim ulagateljima, a čije se trgovanje ne provodi na reguliranim tržištima (OTC izvedenice), su generičke prirode i odnose se na pojedine vrste OTC izvedenica koje se raspoređuju u različite grupe i podgrupe.

Podaci objavljeni na ovoj stranici smatraju se glavnim izvorom informacija o odgovarajućim Dokumentima s ključnim informacijama za PRIIP-ove, međutim možete zatražiti od Splitske banke d.d. da Vam odgovarajuće Dokumente s ključnim informacijama za PRIIP-ove dostavi i u papirnatom obliku ili putem elektroničke pošte. 

Dokumenti ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta ili druge vrste posla vezane uz financijski instrument.

Splitska banka d.d. preispituje informacije sadržane u Dokumentu s ključnim informacijama pri svakoj promjeni koja znatno utječe na informacije sadržane u KID dokumentu ili bi na njih mogla znatno utjecati, a najmanje jednom u dvanaest mjeseci od datuma prve objave Dokumenta s ključnim informacijama.