Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Odjel prodaje proizvoda riznice omogućuje svojim klijentima efikasno poslovanje kroz brz pristup informacijama o kretanjima na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu te zaštitu od valutnog i kamatnog rizika. U tu svrhu nudimo širok spektar proizvoda prilagođenih upravo vašim potrebama za čije se ugovaranje ne naplaćuje nikakva naknada:

  • kupoprodaja deviza za kunu i deviza za devizu po povlaštenom tečaju (FX spot)
  • FX forward (terminska kupoprodaja deviza)
  • valutni swap
  • kamatni swap (IRS)

FX SPOT (kupoprodaja deviza po povlaštenom tečaju)

Prilikom kupnje/prodaje deviza za sve transakcije veće od 75.000 kuna u protuvrijednosti bilo koje valute sa tečajne liste nudimo povlašteni tečaj, koji je moguće izravno dogovoriti s ovlaštenim osobama Odjela prodaje proizvoda riznice. Ovisno o tržišnim kretanjima u trenutku zaključivanja transakcije moguće je ostvariti značajne uštede u odnosu na službenu tečajnu listu Banke.

FX FORWARD (terminska kupoprodaja deviza)

Podrazumijeva kupoprodaju deviza s tečajem fiksiranim u trenutku zaključenja transakcije, a s isporukom na unaprijed točno određeni dan u budućnosti. Tečaj u budućnosti izveden je iz trenutno važećeg tržišnog tečaja i razlike u tržišnim kamatnim stopama na određeni valutni par. Namira je 3 dana do 12 mjeseci od dana ugovaranja, ovisno o potrebama i željama klijenta. Koristi se kao instrument zaštite od tečajnog rizika (hedging) i time budućih novčanih tokova.

VALUTNI SWAP (premošćivanje nelikvidnosti u određenoj valuti)

Odnosi se na kratkoročno zalaganje jedne valute za likvidnost u drugoj valuti na način da se obavljaju dvije transakcije i to jedna promptna kupnja/prodaja (spot), a druga prodaja/kupnja u budućnosti (forward). Kupoprodajni tečaj u budućnosti određuje se na isti način kao kod terminskih transakcija (forward).

KAMATNI SWAP (IRS)

Odnosi se na transakciju zamjene varijabilnih kamatnih stopa za fiksne i obrnuto, a sve u cilju zaštite od kamatnog rizika. Zamjenom kamatnjaka omogućava se usklađivanje kamatne nepodudarnosti aktive i pasive, zaštita od porasta kamatnih stopa (zamjena varijabilne kamate na dug za fiksnu), ali i smanjivanje troškova nastalih s naslova kamatnih plaćanja (zamjena fiksne kamate na dug za varijabilnu) u slučaju pada referentnih kamatnjaka (Euribor, Libor...).

Kontakti:

Anuška Miljanić

Direktor Odjela prodaje proizvoda riznice

tel: 01/6327-958

e-mail: [email protected]

Emil Slany

Dealer

tel: 01/6327-980

e-mail: [email protected]

Boris Bakalić

Dealer

tel: 021/304-620

e-mail: [email protected]

Tomislav Vorkapić

Dealer

tel: 021/304-626

e-mail: [email protected]