Prijava
Splitska banka OTP Group

Splitska banka (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za kupnju tražbina. Predmet prodaje su tražbine Banke prema grupi poslovnih subjekata, koje na dan 30. rujna 2018. godine okvirno iznose petsto milijuna kuna.

Pozivaju se svi zainteresirani da se obrate Banci pismenim putem na adresu:
Splitska banka d.d.
Domovinskog rata 61
21000 Split
Odjel restrukturiranja i naplate za pravne osobe s naznakom „Prodaja tražbina“,
ili putem elektroničke pošte na adresu [email protected] s naznakom „Prodaja tražbina“.

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti:

  • ime i prezime/tvrtku potencijalnog kupca tražbine uz naznaku da li se cijena plaća vlastitim sredstvima;
  • izjavu kojom potencijalni kupac potvrđuje da je upoznat s obvezama kupca iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke, Narodne novine br. 127/2014 i br. 24/2018.

Zainteresirani se mogu obratiti Banci, odnosno iskazati interes kao što je gore navedeno, zaključno sa 17.10.2018. godine, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima tražbina potpisati ugovor o povjerljivosti podataka. Nakon potpisivanja ugovora o povjerljivosti podataka zainteresiranim kupcima tražbina bit će omogućen uvid u relevantne podatke i dokumentaciju u svrhu dubinskog snimanja.

Banka zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez davanja obrazloženja odustati od prodaje tražbina, ne prihvatiti bilo koju ili sve ponude, bez pisanog obrazloženja.