Prijava
Splitska banka OTP Group
16. lipnja 2017.

Splitska banka prva u Hrvatskoj potpisala ugovor o novom proizvodu na tržištu – SEPA izravno terećenje