Prijava
Splitska banka OTP Group

SPLITSKA BANKA d.d. poziva specijalizirane pravne subjekte na sudjelovanje na natječaju za otkup potraživanja fizičkih osoba koji će biti otvoren 22. studenog 2017.g.

Molimo zainteresirane investitore da zahtjev za sudjelovanjem na natječaju dostave elektronskom poštom na e-adresu [email protected] s naznakom Natječaj – Otkup potraživanja, najkasnije do 22. studenog 2017. godine. Svi zainteresirani investitori u najkraćem roku će zaprimiti povratnu informaciju i upute, a oni investitori koji će biti pozvani u Dataroom prethodno će trebati dostaviti potpisani Sporazum o čuvanju poslovne tajne kao i ostalu uobičajenu dokumentaciju.