Prijava
Splitska banka OTP Group

SPLITSKA BANKA d.d. poziva specijalizirane pravne subjekte na sudjelovanje na natječaju za otkup potraživanja fizičkih i pravnih osoba koji će biti otvoren 19. ožujka 2018.g.

Molimo zainteresirane investitore da zahtjev za sudjelovanjem na natječaju dostave elektroničkom poštom na e-mail adresu [email protected] s naznakom Natječaj – Otkup potraživanja, najkasnije do 19. ožujka 2018. godine. Svi zainteresirani investitori u najkraćem roku će zaprimiti povratnu informaciju i upute, a oni investitori koji će biti pozvani u Dataroom prethodno će trebati dostaviti potpisani Sporazum o čuvanju poslovne tajne kao i ostalu uobičajenu dokumentaciju.