Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava

Dnevno-noćni trezor je usluga Splitske banke koja vam omogućuje polaganje i čuvanje gotovine, prvenstveno izvan radnog vremena Banke. Dnevno-noćni trezori na raspolaganju su vam 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, a smješteni su van i u poslovnicama Banke. Iznos novca koji položite u Dnevno – noćni trezor vidljiv je na vašem poslovnom računu najkasnije sljedećeg radnog dana. Korištenje Dnevno-noćnih trezora Splitske banke moguće je uz pomoć sigurnosnih vrećica.

Kako biste koristili uslugu Dnevno-noćnih trezora, potrebno je sklopiti Pristupnicu za korištenje Dnevno-noćnog trezora.

Prednosti

  • sigurnost vašeg dnevnog utrška
  • dostupnost 24/7, kroz 365 dana u godini