Prijava
Splitska banka OTP Group

BANKOMATI S TRENUTNIM ODOBRENJEM UPLATE/POLOGA NA RAČUN  

Splitska banka je u sklopu svoje bankomatske mreže pustila u rad i 8 BNA (bunch note acceptor) bankomata koji prihvaćaju uplate/polog gotovine od građana i pravnih osoba s trenutnim odobrenjem računa. Tako će sredstva koja klijent uplati biti odmah vidljiva na tekućem ili računu za podmiru dugovanja po kreditnoj kartici klijenta fizičke osobe te na žiro računu pravne osobe. Zahvaljujući najnovijoj tehnici, za uplatu/polog gotovine više nije potrebna kuverta (kao kod depozitnih bankomata) već direktan polog bunta do 50 raznih novčanica (kovanice nisu moguće!) u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500 i 1.000 kuna (u jednoj transakciji), koje bankomat odmah samostalno prebroji u roku od 8-10 sekundi, klijent verificira iznos te ga bankomat automatski pripisuje stanju računa klijenta. 

Usluga polaganje gotovine može se realizirati sa sljedećim karticama izdanja Banke:

 • Debitnim karticama fizičkih osoba: Visa Electron i Maestro
 • Odgodnim karticama: Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, Visa Platinum 
 • Kreditnim karticama: Visa i MasterCard revolving 
 • Visa Business Electron karticama za pravne osobe 
 • Ritam karticama fizičkih osoba vezanim uz račun u kunama
 • Vlastitom karticom za BNA uslugu na bankomatima (samo za pravne osobe)

Dnevni limit po karticama fizičkih osoba je 7.000 HRK i za polaganje gotovine ne naplaćuje se naknada. Dnevni limit po karticama pravnih osoba je 70.000 HRK i naplaćuje se naknada sukladno Tarifi naknada.

Ukoliko na BNA bankomatima polažete gotovinu u vrijeme od 20:00 do 03:00 sata, iz tehničkih razloga je moguće odgođeno knjiženje sredstava na račun. Molimo uzmite ovo u obzir ukoliko će vam položena sredstva biti potrebna istog dana.

Opis procesa automatskog pologa na BNA bankomatu - Uputa za korištenje

 • Klijent se na bankomatu identificira umetanjem kartice i unosom PIN-a. 
 • Na bankomatu postoje dva otvora: jedan za isplatu i drugi za polaganje gotovine.
 • Prilikom polaganja gotovine aktivira se BNA modul u bankomatu koji automatski broji novčanice te ih pohranjuje u privremeni spremnik.
 • Za prebrojane novčanice bankomat iskazuje prebrojani iznos i od korisnika bankomata traži potvrdu iznosa transakcije.
 • Nakon uspješne potvrde transakcije, novčanice se premještaju u kazetu za depozit te se račun fizičke ili pravne osobe automatski odobrava. U protivnom se novac vraća klijentu.
 • Ukoliko bankomat prepozna krivotvorene ili sumnjive novčanice iste se pohranjuju u poseban spremnik.
 • Bankomat može vratiti zgužvane ili loše složene novčanice, u tom slučaju klijenti mogu ponovno pokušati ubaciti iste.
 • Nakon izvršene transakcije klijent dobije potvrdu o izvršenom pologu.
 • Na potvrdi su navedeni podaci: naziv bankomata, broj kartice, datum, vrijeme, br. transakcije i iznos pologa te denominacij

PLAĆANJE UPLATNICA 2D BAR KODOM 

Usluga plaćanja 2D bar (crtičnim) kodom omogućena je samo za plaćanje računa fizičkih osoba i to bilo kojom karticom Splitske banke (uskoro i karticama drugih banaka!). U jednoj transakciji moguće je provesti najviše 10 uplatnica. Za plaćanje se naplaćuje naknada sukladno Tarifi naknada. Uputa za korištenje

Lokacije BNA bankomata

Reklamacije

 • U slučaju nepravilnosti uočene od strane klijenta isti će kontaktirati poslovnicu.
 • Klijent je obvezan ispuniti standardni obrazac za reklamacije, a isti se šalje Službi za ATM monitoring na e-mail.
 • ATM monitoring preuzima daljnje rješavanje reklamacija u suradnji s poslovnicom.