Prijava
Splitska banka GDPR

Zaštita osobnih podataka- General Data Protection Regulation (GDPR)

Splitska banka d.d. usvojila je Politiku o zaštiti podataka s ciljem jasne komunikacije o tome kako Banka upravlja zaštitom osobnih podataka. Prilagodili smo svoje poslovanje kako bismo unaprijedili zaštitu osobnih podataka te doprinijeli transparentnosti u korištenju istih.

Politika o zaštiti podatakaObrasci za informiranje klijenataObrazac zahtjeva za ostvarenje prava

Uvjeti poslovanja Opći uvjeti za kartice Zahtjevi za kartice