Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska Banka Societe Generale Group

Société Générale danas: 148.300 zaposlenika u 76 zemalja svijeta svakim je danom na usluzi 30 milijuna klijenata. u Grupi pružaju savjete i usluge individualnim, korporativnim i institucionalnim klijentima u 3 grane poslovanja:

  • Poslovanje s građanstvom u Francuskoj, kroz mrežu poslovnica Société Générale, Credit du Nord i Boursorama
  • Poslovanje s građanstvom na internacionalnoj razini, s prisutnošću u Centralnoj i Istočnoj Europi i Rusiji, u Mediteranskom bazenu, u Subsaharskoj Africi, u Aziji te na Francuskim prekomorskim teritorijima
  • Korporativno i investicijsko bankarstvo s globalnom stručnošću u investicijskom bankarstvu, financiranju i na globalnim tržištima

Isto tako, Société Générale značajno je ime u specijaliziranom bankarstvu i osiguranju, privatnom bankarstvu, upravljanju imovinom te uslugama nad vrijednosnim papirima.

Société Générale uključen je u glavne internacionalne društveno odgovorne investicijske idekse: FTSE4Good, ASPI, DJSI World and DJSI Europe.

Za više informacija pronađite nas na twitteru @societegenerale ili posjetite našu internetsku stranicu www.societegenerale.com