Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Kao članica međunarodne grupe, svakodnevno poslujemo s bankama unutar Republike Hrvatske i diljem svijeta. Zato, ako tražite banku koja će vam pružiti brzo i efikasno svakodnevno poslovanje, provjerite našu paletu proizvoda za obavljanje platnog prometa.

Ažurirane Opće uvjete za pružanje usluga platnog prometa za nepotrošače koji stupaju na snagu u lipnju ove godine možete pronaći u izborniku Uvjeti poslovanja. Izmjene se odnose na uslugu izravnog terećenja i odredbe vezane uz rješavanje sporova  mirenjem.

 

Točka 20. Općih uvjeta koja regulira SEPA izravno terećenje stupa na snagu i primjenjuje se od 26.6. 2017. godine – koja sukladno Nacionalnom planu migracije na HRK SDD osnovnu i poslovnu shemu, predstavlja novu uslugu koja je u Republici Hrvatskoj u primjeni od 5. 6.2017. godine

 

Ukidanje upotrebe pečata 

Sukladno reformskoj mjeri Vlade RH, od 1.2.2018. Splitska banka u svojoj poslovnoj praksi ukida upotrebu pečata za klijente. Shodno tome, prilikom obavljanja poslova platnog prometa i otvaranja računa više se neće provjeravati ispravnost pečata klijenta, kao niti uspoređivati pečat ukoliko je isti otisnut na deponiranom potpisnom kartonu klijenta u Banci.