Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Prilikom osnivanja dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornošću (ili bilo kojeg drugog oblika pravne osobe) obavezni ste položiti sredstva osnivačkog pologa kod odabrane banke. Banka izdaje potvrdu o uplati, koju je zatim, uz ostalu dokumentaciju, potrebno priložiti prilikom registracije u registar Trgovačkog suda.

Uplata osnivačkog kapitala domaćeg poslovnog subjekta ili građanina na račun Splitske banke HR02 2330 0031 0000 0002 1, poziv na broj 10001920000:

 • u poslovnici Banke
 • u poslovnici FINA-e
 • u poslovnici druge domaće banke

Uplata osnivačkog kapitala strane osobe:

 • osnivački kapital može biti uplaćen u kunama ili devizama posredstvom inozemne banke
 • upute za priljev iz inozemstva
  • naziv banke: SPLITSKA BANKA d.d.
  • Swift adresa: SOGEHR22
  • svrha uplate: uplata osnivačkog kapitala za osnivanje ... (navesti naziv i sjedište domaće tvrtke koja se osniva)
Ispunjen zahtjev možete poslati na e-mail adresu:
[email protected]