Prijava
Splitska banka OTP Group

Korištenjem ove kartice sve transakcije (gotovinske, bezgotovinske) bez odgode terete vaš žiro račun.

 

Prednosti

  • stalan pristup gotovini kod svih banaka koje imaju VISA oznaku (bankomati, isplatna mjesta)
  • jednostavno kontroliranje troškova temeljem mjesečnih izvoda o transakcijama i stanju računa
  • ušteda vremena direktnim plaćanjem na prodajnim mjestima bez potrebe za prethodnim podizanjem gotovine
  • sredstvo plaćanja roba i usluga posredstvom POS uređaja
  • korištenje do visine raspoloživog iznosa na računu (uključivo i dozvoljeno prekoračenje) uz prethodno odobrenje Banke, ako je iznos veći od dozvoljenog dnevnog limita
  • jednostavna kupovina roba i usluga putem interneta
  • jednostavno plaćanje u inozemstvu bez potrebe za konverzijom u strane valute