Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Za sve vrste kartičnih plaćanja nudimo vam proizvode našeg partnera VISA-e. Svaka od ovih kartica izdaje se pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, s mogućnošću korištenja u zemlji i inozemstvu:

  • VISA Business Electron (debitna)
  • VISA Business (odgodna)
  • VISA Business Gold (odgodna)

Zašto koristiti kartice?

  • Plaćajte robu i usluge na prodajnim mjestima bez gotovine.
  • Podižite gotovinu na bankomatima te kupujte GSM bonove bez plaćanja naknade.
  • Kupujte putem interneta, rezervirajte hotele i avionske karte itd.
  • Korištenjem kartice smanjuje se potreba nošenja većih iznosa gotovine.
  • Prilikom plaćanja karticom u inozemstvu nemate potrebu za konverzijom valuta.

Za slučaj krađe/gubitka kartice ili ako bankomat zadrži karticu potrebno je nazvati 021-347 200 ili 0800 0210 ili poslati faks na 021-344 284 (Centar za autorizaciju).

Ukoliko se nalazite na putovanjima u inozemstvu na raspolaganju je usluga Visa Global Customer Assistance Service (GCAS), tel: +1 410 581 9994 ili fax: +1 410 581 606.