Prijava
Splitska banka OTP Group

Poznatiji pod nazivom „dokumentirani akreditiv s odgođenim plaćanjem“, forfeiting je primarno osmišljen kako bi osigurao hrvatske izvoznike. Radi se o otkupu dužničkih instrumenata i potraživanja, ali bez prava regresa. Drugim riječima, potraživanja koja se otkupljuju moraju biti neopoziva, bezuvjetna i prenosiva, a otkupitelj potraživanja (forfeiter) otkupljuje potraživanja u 100%-tnom iznosu, umanjena za diskont i ugovorenu naknadu.

Kome je namijenjen?

Pravnim osobama koje imaju nepodmirena potraživanja prema inozemnim kupcima.

Prednosti

  • zaštita od rizika zemlje, od rizika plaćanja te rizika promjene tečaja
  • unovčavanje potraživanja koja dospijevaju u dužem vremenskom periodu
  • ubrzavanje novčanog toka što omogućuje daljnji rast prodaje
  • poboljšanje pokazatelja likvidnosti, financijske stabilnosti i zaduženosti

Važno

Možemo otkupiti samo one dokumentarne akreditive s odgođenim plaćanjem koji su domicilirani (naplativi) u Banci.