Prijava
Splitska banka OTP Group

Ukoliko se želite osigurati da će vaša potraživanja, naročito prema inozemnom kupcu, biti naplaćena i/ili želite svoj novac brže nego što je to predviđeno rokom plaćanja, možete nam ustupiti svoja potraživanja kroz usluge faktoringa i/ili forefeitinga.