Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Dugoročni krediti imaju rok povrata veći od godinu dana, a mogu biti kunski, devizni te kunski s valutnom klauzulom.

Proizvodi dugoročnog financiranja su:

  • financiranje proizvodnje
  • investicijsko financiranje
  • financiranje nekretnina (izgradnje, dovršenja i sl.)
  • financiranje proizvodnje opreme i drugih trajnih dobara
  • financiranje nabavke pojedinačne opreme i prijevoznih sredstava
  • kreditni programi s poticajima ministarstva i jedinica lokalne samouprave
  • kreditni programi za održavanje stambenih zgrada
  • financiranje trajnih obrtnih sredstava
  • kredit za investicije u poljoprivredi
  • sindicirani krediti