Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Instrumenti koje nudimo u sklopu dokumentarnog poslovanja tiču se primarno osiguranja i naplate potraživanja, odnosno podmirenja obveza:

 • Garancije - bezuvjetne, neopozive i plative na prvi pismeni poziv korisnika
 • Akreditivi – neopozivi, poslovanje po akreditivima obavlja se u skladu s prihvaćenim međunarodnim standardima i praksom
 • Dokumentarne naplate – instrument osiguranja plaćanja gdje se dokumenti izručuju nakon plaćanja (D/P – documents against payments) ili nakon prihvata mjenice (D/A – documents against acceptance)

Garancije

Garancija je najčešće korišteni instrument osiguranja plaćanja u domaćem i međunarodnom poslovanju koja osigurava plaćanje i izvršenje neke ugovorene obaveze.

Nudimo vam sljedeće vrste garancija:

 • Ponudbene
 • Platežne
 • Carinske
 • Garancije za povrat avansa
 • Garancije za dobro izvršenje posla
 • Garancije za garantni period

Osim ovih garancija, u kojima je Splitska banka d.d. garantor, u ponudi su i usluge potvrde (konfirmacije) garancija.

Više…

Akreditivi

Akreditiv je najsigurniji instrument osiguranja plaćanja umeđunarodnom poslovanju u kojem nalogodavac akreditiva stavlja korisniku akreditiva na raspolaganje određeni iznos sredstava, pod uvjetom da korisnik akreditiva predoči dokumente uvjetovane akreditivom i ispostavljene sukladno uvjetima navedenim u akreditivu.

U ponudi akreditiva nalaze se:

 • uvozni akreditivi s opcijom polaganja pokrića i odgodom polaganja pokrića
 • izvozni akreditivi 
 • stand-by akreditivi

Svojim klijentima pružamo i savjetodavnu pomoć u tumačenju uvjeta akreditiva, međunarodne poslovne prakse i ispostavljanju dokumenta uvjetovanih akreditivom.

Više…

Dokumentarne naplate

Dokumentarna naplata ili inkaso dokumenata je instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju gdje banka prodavatelja šalje komercijalne dokumente kupcu i uvjetuje njihovo izručenje koje može biti:

 • D/P – documents against payment ili CAD – Cash against documents – dokumenti se izručuju kupcu nakon uredno izvršenog plaćanja
 • D/A – documents against acceptance – dokumenti se izručuju kupcu po izvršenom prihvatu mjenice