Prijava
Splitska banka OTP Group
  • Splitska banka pruža uslugu financiranja na osnovi otkupa (eskonta) mjenice, čime prodavatelj mjenice (vjerovnik) može doći do gotovinskih sredstava prije dospijeća mjenice. Ukoliko je dužnik po mjenici prihvatljivog boniteta za Banku, Banka će isplatiti imatelju (prodavatelju) mjenice vrijednost iste umanjenu za kamatu i naknadu.
  • Vlasnik prenosi mjenicu indosamentom u vlasništvo Banke i preuzima regresnu obvezu prema Banci (ako dospjelu mjenicu ne isplati glavni mjenični dužnik, Banka stječe pravo traženja naplate od svih potpisnika na mjenici).