Prijava
Splitska banka OTP Group

Odjel prodaje proizvoda riznice omogućuje svojim klijentima efikasno poslovanje kroz brz pristup informacijama o kretanjima na domaćem i međunarodnom financijskom tržištu, te zaštitu od valutnog i kamatnog rizika.

U tu svrhu nudimo širok spektar proizvoda prilagođenih upravo vašim potrebama, za čije se ugovaranje ne naplaćuje nikakva naknada:

  • kupoprodaja deviza za kunu i deviza za devizu po povlaštenom tečaju (FX spot)
  • FX forward (terminska kupoprodaja deviza)
  • Valutni swap
  • Kamatni swap (IRS)
  • FRA (Forward Rate Agreement)

Više...