Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Kako su ulaganja značajni instrument povećanja ukupne profitabilnosti svake kompanije, Banka nudi paletu štedno-ulagačkih proizvoda prilagođenih svakom pojedinom klijentu. Nudimo vam kratkoročna i dugoročna oročenja depozita sa konkurentnim kamatnim prinosima.

Depoziti po viđenju

Svojim novčanim sredstvima u kunama i devizama deponiranima po viđenju raspolažete prema potrebi. Na njih ostvarujete kamate u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Splitske banke.

Oročeni depoziti

Sredstva u kunama i devizama možete oročiti na određeno vrijeme, uz kamatnu stopu koja se formira sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke, trenutnoj situaciji na tržištu, iznosu depozita te sveukupnom poslovnom odnosu.

Štedni račun za obrtnike – RITAM

Ritam račun jedinstveni je proizvod Splitske banke: u njemu su sažete prednosti štednje po viđenju i oročene štednje. Svojim sredstvima jednostavno raspolažete karticom.

Prednosti:

  • konstantna dostupnost sredstava putem kartice u poslovnicama i na bankomatima Splitske banke
  • ostvarujete veću kamatnu stopu u odnosu na depozite po viđenju
  • idealan je kao prijelazni račun za oročenu štednju
  • fleksibilnost - uplate na račun je moguće vršiti u poslovnici, trajnim nalogom, internet bankarstvom te putem bankomata Splitske banke u bilo kojem iznosu

Osiguranje depozita

Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura* po osobi deponenti

* u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja

Dana 25. srpnja 2015. godine stupio je na snagu novi zakon o osiguranju depozita (NN 82/15). Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći u dokumentu Osnovne informacije o zaštiti depozita, u svim našim poslovnicama te upitom Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.