Prijava

IBAN Kalkulator

 -

Primjer broja računa: 2330003-3222222222


Aplikacija IBAN kalkulator pretvara staru konstrukciju bankovnih računa u IBAN konstrukciju temeljem broja računa koji ste upisali u za to predviđeno polje. Izračun je isključivo informativan, ne može se koristiti niti u jednu drugu svrhu te isključuje odgovornost Banke po bilo kojoj osnovi u slučaju eventualnih nepravilnosti i problema proizašlih korištenjem ove aplikacije.