Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Ugovor o stambenoj štednji možete sklopiti u svim poslovnicama Splitske banke.

Kome je namijenjena?

Hrvatskim državljanima neovisno o mjestu prebivanja.

Prednosti

  • Na štedne uloge ostvarujete državni poticaj.
  • Možete koristiti mogućnost višekratnih uplata putem trajnog naloga.
  • Ostvarujete fiksnu kamatnu stopu na štednju.

Ostale značajke

Sve ostale detalje molimo provjerite na internetskoj stranici Wustenrot stambene štedionice ili na broj telefona 0800 200 500