Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Namijenjen je za troškove života prilikom studija u zemlji i inozemstvu, ali i za srednjoškolce koji upisuju privatnu/državnu srednju školu, u zemlji ili inozemstvu. S njim možete pokriti, primjerice, troškove mjesečnog najma stana, hrane, džeparca i slično. Isto tako, služi i za financiranje seminara, radionica i ostalog dodatnog obrazovanja ili prekvalifikacije, u zemlji ili inozemstvu. Isplaćuje se na tekući račun u mjesečnim tranšama.

Kome je namijenjen?

Roditeljima koji odaberu na ovaj način financirati školovanje svog djeteta u drugom gradu; osobama koje studiraju u stranoj zemlji i na ovaj način odaberu financirati svoj život uz studij; osobama koje se odluče na doškolavanje, prekvalifikaciju i sl.

Prednosti

 • Promjenjiva kamatna stopa već od 6,06%* (EKS od 6,44%**)
 • mogućnost otplate kredita tek po završetku studija, dok se za vrijeme korištenja kredita kroz tranše plaća samo kamata na iskorišteni dio
 • bez provjere namjene sredstava
 • mjesečne isplate do 3.500 HRK

Ostale značajke

 • Iznos kredita: od 500 do 30.000 EUR
 • Rok otplate: do 10 godina
 • Promjenjiva kamatna stopa:
  • 6,06%* (EKS 6,44%**) za osobe s primanjima u Banci
  • 6,76%* (EKS 7,31%**) za osobe bez primanja u Banci
 • Naknade (mogu se podmiriti iz kredita):
  • 0,5% (min 200 kn) za osobe s primanjima u Banci
  • 1% (min 200 kn) za osobe bez primanja u Banci
 • Mogućnost ugovaranja počeka do 12 mjeseci: nije uključen u rok otplate, za vrijeme trajanja se plaća samo kamata koja je jednaka nominalnoj

*Promjenjive kamatne stope kredita izračunate su kao zbroj promjenjivog i nepromjenjivog dijela. Promjenjivi dio određen je vrijednošću 6M EURIBOR-a i usklađuje se dva puta godišnje, sukladno vrijednostima EURIBOR-a na dane 2.1. i 1.7.

**EKS je izračunat za maksimalni rok otplate, iznos kredita od 10.000 EUR i odgovarajuću naknadu.

Navedeni uvjeti vrijede do 31.7.2017.

 

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira