Prijava
Splitska banka OTP Group

Gotovinski kredit za studente namijenjen je studentima na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim i specijalističkim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju ili na državnim ili na privatnim fakultetima, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Uvjeti kredita

Iznos kredita: 1.000 do 10.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
Valuta: EUR
Rok otplate: 1 do 7 godina
Namjena:
• financiranje troškova upisnine te troškova života tijekom studiranja
• refinanciranje studentskog kredita

Korisnici kredita:
• korisnici studentskog tekućeg računa na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim i specijalističkim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta koji studiraju ili na državnim ili na privatnim fakultetima, uključujući i studente koji su na studiju u inozemstvu
Kreditni zahtjev podnose roditelji studenta a kreditna sposobnost se utvrđuje individualno, sukladno aktima Banke. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca (klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u Splitskoj banci).

Kamatna stopa: 4,33% (3,72%+ 6M NRS1)

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 1.7.2018. godine za valutu EUR iznosi 0,61% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

EKS: 4,81% za iznos kredita od 10.000,00 EUR i rok od 84 mjeseci

Osiguranje kredita:

• polica životnog osiguranja (obvezna ako klijent već ima izloženost u banci 10.000 EUR po kreditima koji nisu osigurani policom životnog osiguranja)
Naknada:bez naknade

Isplata/Otplata kredita:

na studentski tekući račun otvoren u Splitskoj banci po srednjem tečaju za devize HNB na dan isplate/otplate kredita. Otplata kredita obavlja se u jednakim mjesečnim anuitetima, putem trajnog naloga sa studentskog tekućeg računa.

Primjeri izračuna (EUR):

Iznos Kamatna stopa EKS Rok otplate Mjesečni anuitet **Ukupni iznos otplate
10.000 4,33% 4,82% 36 297,00 10.691,87
4,33% 4,82% 60 185,95 11.156,75
4,33% 4,81% 84 138,51 11.634,55

**Ukupni iznos otplate uključuje sve anuitete, naknadu i interkalarnu kamatu za primjer izračuna na dan 4.9.2018.