Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Ritam račun jedinstveni je proizvod Splitske banke: u njemu su sažete prednosti štednje po viđenju i oročene štednje. Kamatna stopa je dinamična i ovisi o iznosu na samom računu. Svojim sredstvima jednostavno raspolažete karticom.

Kome je namijenjen?

Ritam Forte – punoljetne osobe; Ritam Student, Ritam Gold – samo korisnici paketa Prestige, Depo i Depo Plus

Prednosti

 • konstantna dostupnost sredstava putem kartice u poslovnicama i na bankomatima Splitske banke
 • ostvarujete veću kamatnu stopu u odnosu na depozite po viđenju
 • idealan je kao prijelazni račun za oročenu štednju
 • fleksibilnost - uplate na račun je moguće obavljati u poslovnici, trajnim nalogom, internetskim bankarstvom te putem bankomata Splitske banke u bilo kojem iznosu
 • Ritam račun možete otvoriti u kunama i u eurima

Ostale karakteristike: 

 • Ritam račun može biti otvoren u kunama ili eurima 
 • Poklon pri otvaranju računa: 50 HRK/7 € (Ritam Student i Ritam Junior)
 • Minimalni iznos na računu: 150 HRK/20 EUR
 • Maksimalni iznos na računu: 75.000 HRK/10.000 EUR (Ritam Student i Ritam Junior)
 • Naknada za zatvaranje računa: 50 HRK*
 • Dnevne informacije o stanju Ritam računa u polsovnici, na bankomatu ili online 

* za Ritam Student i Ritam Junior samo ako je kamata pri zatvaranju manja od 50 HRK 

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira