Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Rentna štednja pogodna je za sve koji žele koristiti kamate bez razročavanja glavnice, jer se kamatni prinos u dogovorenim, redovitim vremenskim intervalima isplaćuje kao dodatni prihod.

Kome je namijenjena?

Građanima rezidentima i nerezidentima, fizičkim osobama.

Prednosti

  • Mogućnost štednje u kunama i devizama
  • Viši prinos/kamata u odnosu na depozite po viđenju
  • Unaprijed poznat prinos
  • Sami odabirete frekvenciju isplate kamate prema svojim potrebama i planovima

Ostale značajke 

  • Sredstva se mogu oročiti na rok od 12 do 48* mjeseci 
  • Isplata kamate ugovara se prije dospijeća roka, na točan datum (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje).
  • Ugovor je moguće raskinuti prije roka, pri čemu se obračun kamate obavlja po kamatnoj stopi za zadnjim postignuti rok.
  • Minimalni iznos depozita je 5.000 HRK te 1.000,00 EUR/USD/CAD ili 500,00 AUD

*za štednju u HRK i EUR

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira