Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Kunska štednja namijenjena je svima koji žele štedjeti u domaćoj valuti, a po isteku oročenja garantira povrat uloženih sredstava i isplatu pripadajuće kamate.

Kome je namijenjena?

Domaćim ili stranim punoljetnim fizičkim osobama (rezidenti ili nerezidenti), maloljetnim osobama sa zakonskim zastupnikom te štićenicima sa skrbnikom.

Prednosti

 • Iznos oročenja već od 1.000 kuna  
 • Atraktivna kamatna stopa
 • Fiksna kamatna stopa 
 • Dugi rokovi oročenja

Ostale značajke

 • Mogućnost raspolaganja sredstvima i prije isteka oročenja - u tom slučaju primjenjuje se kamatna stopa za postignuti rok oročenja 
 • Vrste ugovora na štednju (obzirom na produženje roka):
  • S automatskim produženjem - istekom ugovorenog roka automatsko oročenje na isti rok, uz kamatnu stopu koja vrijedi s početkom novog roka
  • bez automatskog produženja - istekom ugovorenog roka glavnica uvećana za kamatu prenosi se na račun po viđenju
 • Isplata kamate - kod štednje po viđenju: po isteku kalendarske godine
 • Isplata kamate - kod oročene štednje: po isteku ugovorenog roka

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira