Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Devizna štednja namijenjena je svima koji žele štedjeti u stranoj valuti. U Splitskoj banci moguće je štedjeti u EUR, USD, CAD i AUD.

Prednosti

  • Atraktivna kamatna stopa
  • Dugi rokovi oročenja

Ostale značajke

  • Mogućnost raspolaganja sredstvima i prije isteka oročenja - u tom slučaju  primjenjuje se kamatna stopa za postignuti rok oročenja
  • Minimalni iznos depozita je 1.000,00 USD/CAD ili 500,00 EUR/AUD.
  • Vrste ugovora na štednju (obzirom na produženje roka):
    • S automatskim produženjem - istekom ugovorenog roka se automatski oročava na isti rok, ali uz kamatnu stopu koja vrijedi s početkom novog roka
    • Bez automatskog produženja - istekom ugovorenog roka glavnica uvećana za kamatu prenosi se na račun po viđenju

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira