Prijava
Splitska banka OTP Group

Devizna štednja namijenjena je svima koji žele štedjeti u stranoj valuti. U Splitskoj banci moguće je štedjeti u EUR, USD, CAD i AUD.

Prednosti

  • Atraktivna kamatna stopa
  • Dugi rokovi oročenja

Ostale značajke

  • Mogućnost raspolaganja sredstvima i prije isteka oročenja - u tom slučaju  primjenjuje se kamatna stopa za postignuti rok oročenja
  • Minimalni iznos depozita je 1.000,00 USD/CAD ili 500,00 EUR/AUD.
  • Vrste ugovora na štednju (obzirom na produženje roka):
    • S automatskim produženjem - istekom ugovorenog roka se automatski oročava na isti rok, ali uz kamatnu stopu koja vrijedi s početkom novog roka
    • Bez automatskog produženja - istekom ugovorenog roka glavnica uvećana za kamatu prenosi se na račun po viđenju