Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Imate li ponešto viška sredstava, štednja je uvijek dobar izbor. Izdvajanjem i malih iznosa kroz duži vremenski period ova sredstva bit će vam biti na raspolaganju u budućnosti - i to uvećana za kamate! Zato, osigurajte se danas da imate za sutra: odaberite između kunske, devizne i rentne štednje!

Zašto štedjeti u Splitskoj banci?

  • Nudimo vam izuzetno duge rokove oročenja i fiksne kamatne stope za sigurnost.
  • Oročenu štednju možete iskoristiti i kao zalog za podizanje kredita.
  • Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura* po osobi deponentu.
*u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja

Dana 25. srpnja 2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15). Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći u dokumentu Osnovne informacije o zaštiti depozita, u svim našim poslovnicama te upitom Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.