Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Imate li ponešto viška sredstava, štednja je uvijek dobar izbor. Izdvajanjem i malih iznosa kroz duži vremenski period ova sredstva bit će vam biti na raspolaganju u budućnosti - i to uvećana za kamate! Zato, osigurajte se danas da imate za sutra: odaberite između kunske, devizne i rentne štednje!

Zašto štedjeti u Splitskoj banci?

  • Nudimo vam izuzetno duge rokove oročenja i fiksne kamatne stope za sigurnost.
  • Oročenu štednju možete iskoristiti i kao zalog za podizanje kredita.
  • Splitska banka d.d. pripada sustavu osiguranja depozita Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura* po osobi deponentu.
*u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja

Dana 25. srpnja 2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15). Više informacija o sustavu osiguranja depozita možete pronaći u dokumentu Osnovne informacije o zaštiti depozita, u svim našim poslovnicama te upitom Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.


Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira