Prijava
Splitska Banka

OTP Meridian 20 fond je sukladno svojim obilježjima i naravi dionički fond, što znači da svoja sredstva pretežno ulaže u dionice te je samim time fond visokog stupnja rizika.

Karakteristike i ciljevi Fonda:

  • ostvarivanje visokog prinosa na dulji rok
  • primjerenu diversifikaciju uloženih sredstava u okviru pretežito regionalnih dioničkih tržišta;
  • primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela;
  • niske troškove izvršenja transakcija i dostupnost ulaganja na tržištima koja su većini individualnih ulagača inače nedostupna.
  • minimalni početni ulog: u valuti euro (EUR) obračunata protuvrijednost iznosa od HRK 3.000,00, svaki sljedeći ulog minimalno: u valuti euro (EUR) obračunata protuvrijednost iznosa od HRK 300,00 (ukoliko ulagatelj nije povukao početni ulog)
  • valuta denominacije: EUR
  • uplate u Fond moguće u EUR ili HRK

Detaljnije o fondovima kliknite OVDJE

Provjerite AKCIJSKE NAKNADE svih fondova.