Prijava
Splitska Banka

Fond umjereno rizične strukture ulaganja

OTP ABSOLUTE fond je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS fond) čiji je cilj sudjelovati u tržišnom rastu uz istovremeno izbjegavanje velikih tržišnih padova.
Kvantitativnom investicijskom strategijom ulaganja nastoji na inovativniji način ulagati u već poznate klase imovine (dionice, obveznice, zlato, robe, nekretnine itd.) čime ostvaruje manju oscilaciju cijene udjela od tradicionalnog mješovitog fonda.

U svojoj osnovi i prema svojoj naravi spada u kategoriju srednje rizičnih fondova.

OTP ABSOLUTE za cilj ulaganja ima što manju ovisnost o makro trendovima odnosno stabilnost u svim razdobljima ekonomskog ciklusa uz:

  • Primjerenu likvidnost uloženih sredstava i stalnu mogućnost unovčavanja udjela
  • Disperziju uloženih sredstava kroz ulaganja u udjele investicijskih fondova, vrijednosne papire i druge financijske instrumente
  • Pristup tržištima ili vrijednosnim papirima na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju koji pojedinim ulagateljima mogu biti nedostupni.

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti EUR , preporučeno razdoblje ulaganja je 3 do 5 godina, a upravljačka naknada iznosi 1,1% neto vrijednosti imovine fonda godišnje.

Najniži novčani iznos uplata u Fond pojedinog ulagatelja iznosi 100,00 EUR (sto eura) ili kunska protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, ukoliko je uplata u kunama.

Detaljnije o fondovima kliknite OVDJE

Provjerite AKCIJSKE NAKNADE svih fondova.