Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Na žiro račun primat ćete prihode od samostalnog rada, bilo u obliku gotovine, bilo doznakom sredstava od fizičkih ili pravnih osoba.

Sredstvima na žiro računu raspolažete pomoću debitne kartice kojom:

  • podižete gotovinu
  • obavljate plaćanja u korist računa sudionika platnog prometa
  • obavljate prijenos na drugi račun

Ostale značajke

  • Na sredstva na žiro računu ostvarujete kamatu koja se obračunava i pripisuje na kraju godine.
  • Jednom mjesečno dobivate besplatni izvadak o prometu po računu s prispjelim troškovima (sa specifikacijom i datumom terećenja računa).
  • Za lakše obavljanje transakcija te dobivanje informacija o stanju i prometu po računu koristite Maestro karticu te usluge telefonskog i/ili internetskog bankarstva.

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira