Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Na žiro račun primat ćete prihode od samostalnog rada, bilo u obliku gotovine, bilo doznakom sredstava od fizičkih ili pravnih osoba.

Sredstvima na žiro računu raspolažete pomoću debitne kartice kojom:

  • podižete gotovinu
  • obavljate plaćanja u korist računa sudionika platnog prometa
  • obavljate prijenos na drugi račun

Ostale značajke

  • Na sredstva na žiro računu ostvarujete kamatu koja se obračunava i pripisuje na kraju godine.
  • Jednom mjesečno dobivate besplatni izvadak o prometu po računu s prispjelim troškovima (sa specifikacijom i datumom terećenja računa).
  • Za lakše obavljanje transakcija te dobivanje informacija o stanju i prometu po računu koristite Maestro karticu te usluge telefonskog i/ili internetskog bankarstva.