Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Ugovaranjem trajnog naloga Banku ovlašćujete da u vaše ime i za vaš račun obavlja redovita plaćanja, u iznosima sukladno ugovorenim uvjetima. Ova vrsta plaćanja obično se koristi za uplaćivanje rate kredita, prijenos sredstva između računa, uplaćivanje sredstva na druge račune u Banci ili izvan nje (primjerice, članovima obitelji) itd.

Postoje dvije vrste trajnih naloga:

 • Trajni nalog za prijenos sredstava – vi definirate svaki element: iznos, dinamiku prijenosa, datum prijenosa, vrijeme trajanja trajnog naloga te korisnika plaćanja, tj. za koji se račun otvara trajni nalog
 • Izravno zaduženje - omogućuje plaćanje računa tvrtkama s kojima Banka ima sklopljen ugovor o izvršavanju izravnih zaduženja

   Kome je namijenjen?

   Fizičkim osobama s otvorenim tekućim računom.

   Prednosti

   • Izbjegavanjem čekanja u redovima u poslovnicama štedite vrijeme
   • Izbjegavanjem plaćanja zateznih kamata za kašnjenja u podmirivanju obveza štedite novac

   Ostale značajke

   • Trajni nalog možete ugovoriti u poslovnicama Splitske banke ili putem usluge SBnet internetskog bankarstva
   • U kombinaciji s Ritam računom koristite ga za stvaranje sredstava za kasnije ulaganje u oročenu štednju

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira