Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Splitska banka vam pruža mogućnost obavljanja poslova domaćeg platnog prometa u skladu sa svim sigurnosnim i tehnološkim zahtjevima modernog bankarstva. Usluge platnog prometa pružamo u cjelokupnoj mreži poslovnica i u suradnji sa FINA-om za pravne osobe, a obavljaju se sukladno Općim uvjetima obavljanja platnih usluga.