Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Splitska banka vam pruža mogućnost obavljanja poslova domaćeg platnog prometa u skladu sa svim sigurnosnim i tehnološkim zahtjevima modernog bankarstva. Usluge platnog prometa pružamo u cjelokupnoj mreži poslovnica i u suradnji sa FINA-om za pravne osobe, a obavljaju se sukladno Općim uvjetima obavljanja platnih usluga.

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira