Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Dobivanjem informacija na svoj mobilni telefon osiguravate da ste uvijek u toku sa stanjem i promjenama na svom računu. 

Aktiviranjem naše SMS usluge, možemo vas informirati o:

  • stanju računa dnevno ili po promjeni
  • svakoj uplati na račun
  • tečajnoj listi
  • dospjelom dugovanju po računu

Kome je namijenjena?

Fizičkim osobama,obrtnicima i malim poduzetnicima korisnicima mobilnih telefona

Prednosti

  • gotovo trenutna informacija o promjeni stanja na nekom o vaših računa
  • izvrsna kontrola troškova

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira