Tražite online kreditni zahtjev? Kliknite ovdje i popunite ga odmah!

Prijava
Splitska banka OTP Group

Ukoliko nemate prenesena primanja u Splitsku banku, ali želite koristiti pojedine proizvode i usluge i plaćati nižu mjesečnu naknadu – nudimo vam pakete koji su vezani za vaš depozit. Potrebno je samo oročiti svoju štednju u Splitskoj banci.

Depo

Kome je namijenjen?

Fizičkim osobama, građanima Republike Hrvatske i nerezidentima koje imaju depozit u Splitskoj banci.

Prednosti

  • 50% niža naknada za podizanje gotovine na bankomatima drugih banka u RH
  • 50% popust na naknadu za obradu kredita
  • prekoračenje i kartični limit zajedno do visine 80% iznosa depozita

Više…

Depo plus

Kome je namijenjen?

Fizičkim osobama, građanima Republike Hrvatske i nerezidentima koje imaju depozit u Splitskoj banci.

Prednosti

  • besplatno podizanje gotovine na bankomatima drugih banka u RH
  • prekoračenje i kartični limit zajedno do visine 80% iznosa depozita
  • 50% niža naknada na doznake u inozemstvo i transakcije putem internetskog bankarstva
  • 50% popust na naknadu za obradu kredita

Više…

Želim saznati više!

Popunite osobne podatke i tako naručite poziv iz našeg Kontakt centra ili nam se direktno obratite porukom.

Fill in the personal details and order the call from our Contact Center or contact us directly via message.

Unesite ime i prezime
Potvrđujem istinitost kontakt podataka i Banci dajem izričito dopuštenje da me kontaktira